Vastuullisuusohjelma

Näin vastuullisuus toteutuu Kultaisilla

Vastuullisuus näkyy arjessamme joka päivä. Se on läsnä ihmisten kesken kaikissa tilanteissa. Kultaiset hoitajat edistävät työllään sosiaalista kestävyyttä ja vahvistavat hyvän elämän edellytyksiä. Emme suostu sulkemaan silmiämme sosiaali- ja terveysalan resurssipulalta, vaan uskallamme seistä yhtenä rintamana ja haastaa sen, mitä kohti olemme menossa ja mihin kenenkään ei pitäisi tottua.

Me välitämme. Aidosti.

Arvomme

Kultaisten toimintaa ohjaavat arvomme: inhimillinen, luotettava ja yhdenvertainen. Olemme lähestyttäviä ja ihmisläheisiä. Kohtaamme jokaisen yksilönä, taustoista riippumatta. Kannamme vastuuta hyvän hoitotyön toteutumisesta ja arvostamisesta. Kultaisilla jokainen työntekijä ja asiakas on yhtä arvokas ja tärkeä.

Missio

Kultaisten missio on välittää vastuullisesti ammattitaitoista ja laadukasta hoivaa sitä tarvitseville ja mahdollistaa arvokas vanhuus iäkkäille. Yritys tarjoaa apua sinne missä sitä kipeimmin tarvitaan ja luo joustavia työskentelymahdollisuuksia sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Visio

Kultaisten visio on olla luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani niin kunnille, hyvinvointialueille kuin muille sosiaali- ja terveysalan palveluntarjoajille. Kultaiset on tunnettu palveluntarjoaja valtakunnallisesti ja turvallinen työnantaja sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Kultaiset on edelläkävijä kulttuurisensitiivisessä hoivatyössä ja kohtaamisessa.

Kultaiset asiakkaat

Vastuullisuudesta

Kultaisen Hoitajan tunnistaa ystävällisyydestään. Kultainen Hoitaja kohtaa asiakkaan kunnioittaen, kuunnellen ja myötäeläen. Hän on aidosti ja kiireettömästi läsnä jokaisessa kohtaamisessa ja näkee asiakkaan yksilönä, jolla on toiveensa, tarpeensa ja kykynsä. Kultaiselle Hoitajalle jokainen asiakas on samanarvoinen ja hoito ja hoiva tasalaatuista. Hoivatyön ammattilaiset edistävät työllään sosiaalista kestävyyttä ja vahvistavat hyvän elämän edellytyksiä.

Kultaiset tuntee sosiaali- ja terveysalan työnantajien ja työyhteisöjen arjen ja tarjoaa joustavia ratkaisuja erilaisiin henkilöstötarpeisiin. Yhteistyössä noudatetaan täsmällisyyttä, läpinäkyvyyttä ja sujuvaa vuorovaikutusta. Palvelukokemus on aina miellyttävä ja yhteydenpito vaivatonta. Kultaisten Hoitajien työntekijät ovat yhteistyökumppaneille luottopakkeja, joiden varaan voi laskea.

Kultaiset palvelee tarkalla ja joustavalla otteella toimittaen asiakkailleen juuri oikeita ja sopivia hoiva-ammattilaisia juuri oikeaan aikaan. Kultaiset on kumppani, johon voi aina luottaa.

Kultaiset rekrytoi huolella ja taidolla. Toiveet työn keston, työpaikan sijainnin ja työtuntien määrän suhteen otetaan aina huomioon. Hakijalle halutaan löytää juuri hänelle sopiva ratkaisu. Kultaiset pitää huolta työntekijöistään. Esihenkilöiden tuki on aina lähellä ja joustavasti saatavilla. Työntekijöiden palkkataso on yksi alan parhaista.

Kultaiset Hoitajat toimii työmarkkinoilla reilusti ja läpinäkyvästi. Erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioiminen ovat tie tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan työelämään myös meillä. Osallisuutta vahvistetaan olemalla aina avoimia palautteelle ja kehittämisideoille. Liiketoiminnan kasvaessa ei tingitä kuulluksi tulemisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Kultaiset Hoitajat kehittävät edelleen:

  1. Työntekijöittensä palkitsemistapoja
  2. Palautteen keräämistä sekä asiakkailta, hoivattavilta että työntekijöiltä
  3. Kulttuurisensitiivistä vanhustyötä ja kohtaamista
  4. Maahanmuuttajanuorten sosiaalista vahvistamista

Vastuullisuusteot

Annoimme iloa ja aikaa yksinäisille vanhuksille!

Olemme mukana Gubben kummitoiminnassa 1.9.2022-31.8.2023, jonka myötä yksinäiset vanhukset saavat säännöllisesti tarvitsemaansa apua ja seuraa.

Vanhuusvuosien pitäisi olla meille niitä onnellisimpia. Valitettavasti monelle näin ei kuitenkaan ole. Suomessa suuri osa vanhuksista kärsii yksinäisyydestä ja masennuksesta.

Päätimme, että on aika tehdä asialle jotain. Siksi annoimme tänä vuonna lahjaksi iloa aikaa kahdelle yksinäiselle vanhukselle. Lisäksi työllistämme kaksi nuorta vuodeksi eteenpäin merkityksellisen osa-aikatyön pariin.

Kultaiset - Gubbe Kummi
Naiimo Bulhan

Kultaiset Hoitajat sponsoroi nyrkkeilijä Naiimo Bulhania urheilu-unelman toteuttamisessa

Kultaiset Hoitajat sponsoroi tänä vuonna 21-vuotiasta nyrkkeilijä Naiimo Bulhania, jonka tavoitteena ovat MM-kisoihin osallistumisen lisäksi Pariisin olympialaiset vuonna 2024. – Tahdomme olla oman yhteisömme… Lue artikkeli