Näin vastuullisuus toteutuu Kultaisissa

Vastuullisuus on Kultaisten toiminnan perusta. Haluamme olla mukana kehittämässä vastuullisia ja kestäviä ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuoltoa sekä varhaiskasvatusta koskettavaan henkilöstövajeeseen. Palvelujen kehittäminen tapahtuu eri toimijoiden yhteistyönä kohti yhteisiä päämääriä — laadukkaita, turvallisia ja yhdenvertaisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen palveluita. Tämän päämäärän toteuttamisessa osaavan henkilöstön rooli on keskeinen. Vastuullisuusajattelumme ytimessä ovatkin sekä ammattilaisille että asiakasorganisaatioillemme tarjoamamme laadukkaat palvelut.

Arvomme

Kultaisten toimintaa ohjaavat arvomme: inhimillisyys, luotettavuus ja yhdenvertaisuus.

Olemme helposti lähestyttäviä ja ihmisläheisiä. Kohtaamme jokaisen yksilönä hänen taustastaan riippumatta.

Välitämme laadukkaita sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen palveluita ja toimimme luotettavana kumppanina asiakkaillemme.

Kultaisissa jokainen työntekijä ja asiakas on yhtä arvokas ja tärkeä.

Missio – toimintamme ydin

Kultaisten missio on välittää vastuullisesti ammattitaitoisia sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen asiantuntijoita asiakasorganisaatioillemme sekä näin mahdollistaa laadukkaat palvelut sinne missä niitä kulloinkin tarvitaan.
Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille tarjoamme luotettavat ja joustavat työnteon puitteet. Pidämme huolta ammattilaisistamme, jotta heillä on parhaat olosuhteet toteuttaa tärkeää työtään.

Visio – tavoitteemme

Kultaisten tavoitteena on olla luotettava ja arvostettu yhteistyökumppani hyvinvointialueille, kunnille ja muille sosiaali- ja terveydenhuollon ja varhaiskasvatuksen palveluntarjoajille. Kultaisten tavoitteena on olla tunnettu palveluntarjoaja valtakunnallisesti sekä haluttu työnantaja ja kumppani sosiaali- ja terveydenhuollon sekä varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Kultaiset edistää toiminnallaan sosiaali- ja terveydenhuollon kulttuurisensitiivistä osaamista ja kohtaamista.

Vastuullisuudesta

Kultaiset tuntee työyhteisöjen arjen ja tarjoaa joustavia ratkaisuja erilaisiin asiantuntijatarpeisiin. Yhteistyössä noudatetaan täsmällisyyttä, läpinäkyvyyttä ja sujuvaa vuorovaikutusta. Asiakkaana saat meihin yhteyden helposti ja luotettavasti.

Kultaiset palvelee tarkalla ja joustavalla otteella välittäen asiakkailleen juuri oikeita ammattilaisia juuri oikeaan aikaan. Kultaiset on kumppani, johon voit aina luottaa.

Kultaiset rekrytoi huolella ja taidolla. Toiveet työn keston, työpaikan sijainnin ja työtuntien määrän suhteen otetaan aina huomioon. Ammattilaiselle halutaan löytää juuri hänelle ja hänen elämäntilanteeseensa sopiva ratkaisu. Kultaiset pitää huolta
ammattilaisistaan. Esihenkilöiden ja yhteyshenkilöiden tuki on aina lähellä ja joustavasti saatavilla. Ammattilaistemme palkkataso on yksi alan parhaista.

Kultaiset toimii työmarkkinoilla reilusti ja läpinäkyvästi. Erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioiminen ovat tie tasa-arvoisempaan ja yhdenvertaisempaan työelämään myös meillä. Osallisuutta vahvistetaan olemalla aina avoimia palautteelle ja kehittämisideoille. Liiketoiminnan kasvaessa ei tingitä kuulluksi tulemisesta ja yhdenvertaisesta kohtelusta.

Kultaiset kehittää edelleen:

  1. Ammattilaistensa palkitsemistapoja
  2. Palautteen keräämistä sekä ammattilaisiltamme että asiakasorganisaatioiltamme
  3. Kulttuurisensitiivistä osaamista ja kohtaamista sosiaali- ja terveydenhuollossa
  4. Maahanmuuttajanuorten sosiaalista vahvistamista

Vastuullisuustyömme

Iloa ja aikaa yksinäisille vanhuksille

Suomessa osa vanhuksista kärsii yksinäisyydestä ja masennuksesta. Päätimme, että on aika tehdä asialle jotain. Siksi annoimme lahjaksi iloa ja aikaa kahdelle yksinäiselle vanhukselle olemalla mukana Gubben kummitoiminnassa 1.9.2022-31.8.2023. Gubben toiminnassa yksinäiset vanhukset saavat säännöllisesti tarvitsemaansa apua ja seuraa. Samalla työllistimme kaksi nuorta merkityksellisen osa-aikatyön pariin.

Kultaiset - Gubbe Kummi
Naiimo Bulhan

Tukea urheilu-unelman toteuttamiseen

Kultaiset sponsoroi vuonna 2022 21-vuotiasta nyrkkeilijä Naiimo Bulhania, jonka tavoitteena ovat MM-kisoihin osallistumisen lisäksi Pariisin olympialaiset vuonna 2024.

Lue artikkeli