Jakso 7: Vieraskielisten ikäihmisten arki

Jakso 7: Vieraskielisten ikäihmisten arki

JADE-toimintakeskus on vieraskielisten ikäihmisten matalakynnyksinen kohtaamispaikka ja palveluneuvonnankeskus. Vieraamme Susanna Lehtovaara on Jade yhteisö ry:n asiantuntija, ja tässä jaksossa hän kertoo,minkälaisia haasteita tämä kasvava väestö kohtaa arjessa. Millaisin tavoin heitä tuetaan? Pohdimme myös,millaisin keinoin vieraskielisten ikääntyvien ihmisten yhdenvertaisuutta ja osallisuutta yhteiskunnassa voidaan edistää.

Jakso 5: Miten työuupumus ehkäistään?

Jakso 5: Miten työuupumus ehkäistään?

Viidennessä jaksossamme jatkamme työuupumuksen teemalla: syvennymme keinoihin, joiden avulla uupumusta pystytään ehkäisemään työyhteisössä. Millä tavoin esimies voi johtaa työhyvinvointia? Entä miten työpaikoilla suhtaudutaan terapian mahdollisuuksiin? Vieraanamme on ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti Outi InsideOut -terapiapalveluista. Jaksossa Katja ja Outi keskustelevat lyhytterapiasta keinona, jonka avulla voidaan ehkäistä työuupumusta ennakkoon.

Jakso 3: Monikulttuurinen hoitoala

Jakso 3: Monikulttuurinen hoitoala

Kultaisten hoitajien kolmannen podcast-jakson vieraana on 27-vuotias Solange, joka työskentelee erikoissairaanhoidon päivystyksessä sairaanhoitajana. Katja keskustelee Kongossa syntyneen haastateltavan kanssa monikulttuurisuuden hyödyistä ja haasteista hoitoalalla. Miten esimerkiksi rukoiluun suhtaudutaan työyhteisössä? Kuinka paljon hoitoalan ammattilaiset kohtaavat rasismia työtä tehdessään?

Jakso 2: Kultaiset yrityksen esittely

Jakso 2: Kultaiset yrityksen esittely

Sarjamme toisessa jaksossa pääsemme tutustumaan Kultaiset hoitajat -yritykseen palvelupäällikkö, yhtiökumppani Mandek Aliin ja HR-koordinaattori Katja Ilmakarin matkassa. Esittelyjaksossamme tutustumme yrityksen arvomaailmaan ja niistä kumpuaviin tekoihin. Keskustelemme monikulttuurisen työpaikan yhteisöllisyydestä ja syvennymme myös perheyrityksen tuomiin etuihin ja haasteisiin.